Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató
kofferkuli.hu

A kofferkuli.hu weboldalt működtető egyéni vállalkozó (Tóth Tamás 7625 Pécs Mecsek utca 5). (továbbiakban: Szolgáltató) elsődleges célja a weblap látogatóinak és a nyereményjátékban részt vevő látogatók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme.
A Szolgáltató, mint adatkezelő, az Adatkezelési Tájékoztatón belül tájékoztatja a http://www.kofferkuli.hu látogatóit a weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról, az adatkezelő személyéről és adatairól, valamint a személyes adatok kezelésével kapcsolatos elveiről és gyakorlatáról

A www.kofferkuli.hu weboldal használatával, a hírlevél listára történő feliratkozással, illetve az aktuális nyereményjátékon való részvétel során Ön, mint Felhasználó hozzájárul, hogy a személyes adatai kezelésére a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kerüljön sor.

Adatkezelő, adatfeldolgozó

Adatkezelő: Tóth Tamás E.V (Székhely: 7625 Pécs Mecsek utca 5. Nyilvántartási szám: 51961257, Adószám: 68588146-2-22, elérhetőség: info@kofferkuli.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: 144407/2018
Fogalmak

Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak.

Az adatkezelés jogalapja

  • -A kofferkuli.hu honlap működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése minden esetben és kizárólag az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.
  • -A Felhasználó a hozzájárulást a kofferkuli.hu honlap valamely szolgáltatásának igénybevételével (pl. hírlevélre történő feliratkozás, vagy nyereményjátékon történő részvétel), minden esetben önkéntes, arra ráutaló magatartásával adja meg.
  • -A Felhasználó hozzájárulást ad személyes adatai reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkereséshez (pl. Hírlevél, e-DM) való felhasználására, amely hozzájárulás korlátozás és indoklás nélkül bármikor visszavonható az adatkezelőtől az info@kofferkuli.hu e-mail címen keresztül.
  • -A nyereményjátékokban való részvétellel a felhasználó (játékos) hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez, illetve hozzájárul ahhoz, hogy az önkéntesen megadott adatait a honlap üzemeltetője marketing célú megkeresésekre is felhasználja.
  • -Minden esetben a felhasználó, a hírlevélre feliratkozó, illetve a nyereményjátékon részt vevő vállal felelősséget azért, hogy a szolgáltatás során amennyiben harmadik természetes személy képviseletében jár el, megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

A kezelt adatok köre

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért, - melyet a felhasználó a hírlevélre történő feliratkozás, illetve a nyereményjátékokon való részvétel során az adatkezelő, a honlap üzemeltetője részére megad - kizárólag a felhasználó tartozik felelősséggel.

Az adatkezelés elve

A Szolgáltató az adatkezelés során rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi (hazai és nemzetközi) jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Az adatkezelés célja

A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a kofferkuli.hu által szervezett nyereményjátékon való részvétel, illetve hírlevélen keresztül történő információ nyújtása. A Szolgáltató ezen tevékenységek során különösen ügyel arra, hogy az arra illetéktelenek részére a személyes adatokhoz való hozzáférést megakadályozza.

Ezen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresést hajtson végre.

Adattovábbítás

A Szolgáltató által kezelt adatokat a Szolgáltató kizárólag az arra jogosított szerveknek –hivatalos megkeresésük során- továbbíthatja, azokat egyéb, harmadik fél részére a Felhasználó kifejezett hozzájárulása nélkül semmiféle körülmények között nem továbbíthatja.

Adatkezelés időtartama

A Szolgáltató a Felhasználó adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeli a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés, illetve a nyereményjátékban való részvétel céljából. A kofferkuli.hu valamely nyereményjátékának lezárása önmagában nem eredményezi a reklám tartalmú, közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását. A hozzájárulás visszavonását a Felhasználónak külön kell kérelmeznie, melyet Szolgáltató köteles azonnali hatállyal megvalósítani.

Az adatok törlése

Felhasználó bármikor, indoklás nélkül kérheti, hogy szolgáltató azonnali hatállyal törölje nyilvántartásából az adatait, illetve kérheti annak módosítását is.

Ezt felhasználható kérheti levél útján az alábbi címen: Tóth Tamás E.V 7625 Pécs Mecsek utca 5, vagy az info@kofferkuli.hu címen. Az adatok törlésének tényéről a szolgáltató tájékoztatja a felhasználót.

Jogérvényesítési lehetőség

A felhasználó a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, az általa feltételezett jogsérelem esetén elsősorban az alábbi hatósághoz fordulhat: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

Külső szolgáltatók

A különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak tekintetében a tartalom megosztását biztosító szolgáltatók üzemeltetője minősül a személyes adatok adatkezelőjének.

Hírlevél

Csatlakozz Kofferkuli klubunkhoz, hogy ne maradj le egy-egy hihetetlenül olcsó repülőjegy, vagy éppen szállás lehetőségről. A klubtagoknak rendszeresen "meglepetés" ajánlatokkal kedveskedünk.